Giacomo Puccini

Maiestrul măiestriei

În timpul lucrului asupra operei “Bohemia” s-a format un cerc de prieteni a lui Puccini, numindu-se “Clubul Bohemia”. Compozitorul şi prietenii săi în noapte se adunau în coliba din pădure la lumina lămpilor de gaz, jucau cărţi sau povestiau istorioare. Aici era şi pianul, şi nu rareori stăpînul în prezenţa partenerilor săi se apuca de lucrul său, cerîndu-le părerea despre careva detalii muzicale.

Totul era bine, dar l-a răsărit compozitorul des pleca la lac, în loc să stea în faţa pianului cu coada. Aceasta îi făcea să retrăiască pe editorul operei viitoare şi in deosebi pe soţia sa. Ca să apere toate acestea compozitorul special a invitat într-o zi pe un tînăr pianist ca să joace de dimineaţă melodii din “Bohemia”, în timp ce Puccini se prăpădea la vinătoare.

Calendarul Spectacolelor:
Noutăţi

Informații la numărul de telefon: 022 24 51 04