George Bizet

Tînărul geniu

Minunatul şi talentatul muzician George Bizet deja în copilărie s-a manifestat atît de aprins, că a fost primit la vîrsta de nouă ani la conservatorul de la Paris. Dar la vîrsta de doisprezece ani tînărul Bizet deja a finisat învăţătura şi a devenit compozitor profesional.

Unul din colegii cu mai puţin talent a zis despre Bizet ca despre un talent repede înflorit:

- Cine repede înfloreşte, acela şi repede se scutura, a zis-o cu un zîmbet ironic.

- După cele vazute, singur el are de gînd să inflorească nu mai repede de, a împlini şaptezeci de ani, a surîs tînărul compozitor, cînd i-au fost transmise aceste cuvinte.

Calendarul Spectacolelor:
Noutăţi

Informații la numărul de telefon: 022 24 51 04