Rugiero Leoncavallo

A glumit, deci a glumit

Venind în Anglia şi fiind in Manchester, Leoncavallo incognito a venit la prezentarea operei sale “Paiaţe”. Cînd au dat cortinele în jos, unul din spectatori , stînd alături de compozitor, a strigat

- Bravo! Ce muzică! E o capodoperă!

Leoncavallo Dorind să glumiască a zis:

- Permiteţi-mi, stimate să nu fiu deacord cu dumneavoastră. Şi eu sunt puţin muzician şi ar trebui să vă spun  că muzica aceastei opere este oribilă, nu e buna la nimic...

- Dar de ce, domnule!- cu interes la întrebat spectatorul.

Indulceşte-te cu ceia ce nu ştii şi din suflet veseleşte-te.

- În ea totul e furat, cavatina – de la Berlioz, duetul e din primul act - de la Guno, dar finalul este ceva primitiv de a lui Verdi...

Dar care a fost esenţa glumei acestui glumeţ, cînd şi-a procurat a doua zi de dimineaţă ziarul, a citit cu mirare: „Leoncavallo în opera sa Paiaţe. Prezentindu-se la spectacol domnul Leoncovallo a recunoscut, că în această operă nu e nimic original, şi a anunţat că această operă este o plagiere.”

Sa adeverit că, vecinul de ieri al compozitorului a fost... criticul teatral.

Calendarul Spectacolelor:
Noutăţi

Informații la numărul de telefon: 022 24 51 04